KOLLÉGISTA LESZEK

A kollégisták elhelyezéséről

A fiúk és a lányok az első emeleten külön részlegben vannak elhelyezve, 2-4-6-8 ágyas tágas szobákban. Mindenkinek rendelkezésére áll egy ágy, egy szekrény, egy íróasztal és egy szék. Minden szobában van hűtő. Paplant, párnát biztosítunk, azonban az ágyneműt mindenkinek magának kell hoznia. A raktárból egyéb eszközök kölcsönözhetők (asztali lámpa, szárító, lavór, elosztó).

A tanulóknak beköltözéskor hozniuk kell magukkal:

 • szükséges ruházat és lábbelik;
 • tisztálkodó szerek- és eszközök (tusfürdő, sampon, fogkrém, fogkefe, dezodor, fésű stb.);
 • fürdőköpeny, papucs és törölköző;
 • elektromos kütyük (mobiltelefon, táblagép, laptop stb.) töltővel;
 • költőpénz;
 • gyógyszer (a rendszeresen szedett gyógyszerek mellett, fájdalom- és lázcsillapítót, görcsoldót);
 • evőeszközök, tányér, pohár, konyharuha, mosogatószer, mosogatószivacs; 
 • néhány napra elegendő hideg élelem;
 • ágyneműhuzat és lepedő;
 • hosszabbító, elosztó
 • lakat 2 db kulccsal;
 • 3 db igazolványkép (a naplókba és a belépőkártyára)
 • orvosi igazolás arról, hogy a tanuló fertőző betegségben nem szenved, közösségbe mehet

Amennyiben a tanuló rendelkezik hátrányos helyzetet igazoló dokumentumokkal, érvényes gyermekvédelmi határozattal, vagy a sajátos nevelést, illetve a tanulási nehezítettséget igazoló szakvéleménnyel, kérjük a dokumentumok másolatait. 

A kollégiumban a diákok részére a háromszori étkezés (ebből az ebéd és a vacsora meleg) biztosított, illetve teakonyhákat szereltünk fel (mikrohullámú, tűzhely), ezért konyhai kisgépeket a diákok nem hozhatnak magukkal. Minden egyéb elektromos eszköz behozatala csak engedéllyel, a kollégiumi szabályoknak megfelelően történhet. Nagyobb értékű használati tárgyakért, készpénzért, ékszerekért felelősséget nem tudunk vállalni.

Kérjük, ha gyermeke orvosi előírásra rendszeresen gyógyszert szed, illetve krónikus betegsége, gyógyszerallergiája van azt a beköltözési adatlapon, illetve beköltözéskor a nevelőtanárnak feltétlenül jelezze!

JELENTKEZÉS

Felvételi információk

Várjuk mindazon tanulók jelentkezését, akik Szeged város valamely középfokú iskolájába nyertek felvételt és kollégiumi elhelyezést igényelnek.

Középiskolás kollégiumi jelentkezési lap letöltése

A kinyomtatott, majd olvashatóan, a személyi okmányok alapján kitöltött és aláírt jelentkezési lapot postán (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.), illetve beszkennelve e-mailben (szeged.ekollegium@lutheran.hu) kell elküldeni. 

Felvételi határidők

Az intézmény a jelentkezési határidőn túl is fogad felvételi kérelmeket a szabad férőhelyek függvényében.

2024. április 30. (kedd) – A 2024/2025. tanévre szóló jelentkezési határidő a régi kollégistáknak.

2024. május 17. (péntek) – A 2024/2025. tanévre szóló jelentkezési határidő az új kollégistáknak.

2024. május 31. (péntek) – A felvételi döntésről szóló értesítések kiküldésének határideje.

2024. június 14. (péntek) – A felvételi döntéssel szembeni fellebbezés határideje.

2024. június 21. (péntek) – A fellebbezés jogorvoslati elbírálásának határideje.

2024. augusztus 30. (péntek) – A 2024/2025. tanévre szóló pótjelentkezések benyújtásának határideje.

Általános felvételi információk

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. Minden tanévben újra kell felvételt kérni. A kollégiumba történő felvételi kérelmet a tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek/gondviselőnek) írásban kell benyújtani. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elektronikus formában letölthető az intézmény honlapjáról, illetve személyesen a kollégium portaszolgálatán is kérhető.

A kollégiumba összesen felvehető diákok létszáma 100 fő.

Helyi lakos gyermeke akkor vehető fel, ha iskolájának vezetője, illetve osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése érdekében annak kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi, illetve akinek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.

A gyámhatóság által kezdeményezett felvétel soron kívül teljesítendő. Állami gondoskodás alatt álló tanuló felvétele a törvényes képviselő kezdeményezésére kötelező. Ezen tanulók kollégiumi jogviszonya az iskolai jogviszonyuk fennállásáig tart.

Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, akinek intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. 

A kollégiumi felvételről, ellátás iránti kérelem elbírálásáról a tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt/gondviselőt) az igazgató írásbeli határozatban értesíti.

A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. A határozat a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza. A határozat elleni fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül az igazgatóhoz kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás általános szabályai érvényesek.

A kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.

A kollégiumba jelentkezők köre, a jelentkezés módja

A kollégiumba csak középfokú oktatást folytató köznevelési intézmény, illetve szakképző iskola nappali rendszerű iskolai, valamint a nappali munkarend szerinti képzésben résztvevő tanulói vehetők fel. A kollégiumi jogviszony létrejöttének feltétele az iskolai tanulói jogviszony megléte.

A jelentkezés részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: kitöltött felvételi kérelem, mindkét szülő/gondviselő munkáltatói kereseti igazolása, új jelentkezők esetén az utolsó rendelkezésre álló félévi bizonyítvány másolata.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat személyesen, postai úton vagy elektronikus formában is be lehet nyújtani.

A jelentkezéseket az intézményvezető bírálja el, döntéséhez kikérheti a nevelőtestület véleményét.

Túljelentkezés esetén a kérelmeket felvételi bizottság bírálja el a felvételi szempontrendszer figyelembevételével.

A kollégiumi felvételt kérelmezők értesítése a felvételi döntésről

Az igazgató írásbeli határozatban értesíti a felvételt kérő tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt a felvételi döntésről. Elutasítás esetén a határozat tartalmazza az elutasítás indoklását és a fellebbezés módját. Ha az elutasítás férőhely hiány miatt történik, akkor a határozat tartalmazza a kérelmező várólistán elfoglalt helyét.

ÉTKEZÉS

A tanulóknak lehetőségük van intézményi étkezés igénybevételére. A kollégiumnak saját konyhája van, amelyet a Waffel Bt. üzemeltet.

Napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, meleg vacsora) biztosítunk, amelyek igénybevételéről kiskorú tanuló esetében a szülő/törvényes képviselő, nagykorú tanulók esetében maga a tanuló írásban nyilatkozik. Speciális étkezést (gluténmentes, laktózmentes stb.) nem tudunk biztosítani.

A beköltözést követő első hétre csak ebédet tudunk biztosítani. Utána a nevelőtanárral egyeztetett rendelés alapján fogja kapni a tanuló az étkezést. Az étkezésrendelés módosítására csak év elején és félévkor van lehetőség. Kivételes étkezéslemondásokat igazolt távollét esetében (pl. betegség, iskolai program) fogadunk el, amelyet legalább két nappal előre jelezni kell a csoportvezető nevelőtanárnak!

Az étkezési térítési díj megfizetésének szabályai

Az étkezési térítési díjat személyesen és készpénzben a gazdasági irodában kell befizetni az előre meghirdetett időpontokban. Lehetőség van az étkezési térítési díj átutalással történő kiegyenlítésére is. Az étkezési térítési díjjal való elmaradás a kollégiumi jogviszony megszüntetését vonhatja maga után. Az 50%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosult diáknak csak abban az esetben jár a kedvezmény, ha a kollégiumban ebédel. Amennyiben a tanuló az iskolában veszi igénybe az ebédet, abban az esetben a kollégiumban nem érvényesíthető az 50%-os kedvezmény. Amíg az 50%-os térítési díjkedvezmény megállapításához szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre, addig a gyermek nem jogosult a kedvezmény igénybevételére.

50%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosultak köre

50%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosult az a tanuló:

 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (jegyzői határozat alapján);
 • aki tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi igazolás, szakvélemény alapján);
 • akinek a családjában 3 vagy több eltartott gyermek van (szülői nyilatkozat alapján).

Eltartott gyermeknek minősül:

 • a 18 éven aluli gyermek;
 • a 18 éven felüli, de 25 év alatti gyermek, ha valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek.

Ingyenes étkezésre jogosultak köre

A kollégiumban ingyenes étkezésre jogosult:

 • a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek;
 • a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek;
 • utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Étkezési térítési díjak

Kollégiumban a 2022. szeptember 1-től érvényes étkezési térítési díjak a következők:

  Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
100%-os 304,80 Ft 721,36 Ft 518,16 Ft 1 544,32 Ft
50%-os 152,40 Ft 360,68 Ft 259,08 Ft 772,16 Ft

Kérdése van? Keressen bennünket!