NEVELÉSI ALAPELVEK

A kollégiumi nevelés alapvető feladata az otthon lehető legjobb pótlása, a nyugodt tanulás feltételeinek biztosítása, a napi felkészülés segítése (csoportos és egyéni foglalkozásokon). Pedagógusaink arra törekednek, hogy kollégistáinkat egészséges életvitelre, rendszeretetre, a közösségi normák tiszteletben tartására neveljék, szabadidős tevékenységüket irányítsák, személyes és kollektív problémáikban tanáccsal lássák el őket.
Nevelési alapelveinkről bővebben a pedagógiai programunkban olvashatnak.

FOGLALKOZÁSOK

Az idei tanévben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink számára biztosítsuk a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek a célnak az elérését segítik szakköreink, amelyek nemcsak az ismeretek bővítését, hanem a kikapcsolódást is szolgálják.

Az alábbi szakkörök közül választhatnak a diákok:

 • Öko- háztartástan szakkör  
 • Kézműves szakkör 
 • Kreatív szakkör
 • Angol (kezdő) szakkör
 • Történelem szakkör
 • Fotószakkör

Öko- háztartástan szakkör: Szécsi-Kovács Katalin tanárnő, öko- háztartástan szakkörén a diákok a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az egészséges táplálkozás fogalmával ismerkedhetnek meg változatos feladatokon keresztül. Emellett különböző receptek kipróbálására van lehetőségük a diákoknak a közös sütések és főzések alkalmával.

Kézműves szakkör: Kovácsné Burics Judit tanárnőnél a diákok kézműves szakkörön vehetnek részt, ahol az évszakoknak és ünnepeknek megfelelően dekorációkat és dísztárgyakat készíthetnek.

Kreatív szakkör: Bognár Mária tanárnő, kreatív szakkörén a diákok a lakberendezés alapjaival ismerkedhetnek meg és megmutathatják a kreativitásukat a saját szobájuk tervezésében és berendezésében. A szakkörön készült dekorációkkal a diákok hangulatossá és otthonossá varázsolják majd a kollégium tereit.

Angol kezdő és történelem szakkör: Nagy Arnold tanár úr történelem szakkörén a diákoknak lehetőségük nyílik különböző feladatokon keresztül az órai tananyag elmélyítésére és gyakorlására. A kezdő angol szakkörön pedig elsajátíthatják az angol nyelvű társalgás alapjait.

Fotószakkör: Sallay Gergely tanár úr fotószakkörén a diákok a fotózás alapjaival: látásmód, kompozíció – készítés, dramaturgia, téma – háttér viszonyok, vonalak, foltok, jelentéstartalmak, vágás módszereivel ismerkedhetnek meg.

EVANGÉLIKUS LELKISÉG

Intézményünk fenntartója 2019 augusztusától a Magyarországi Evangélikus Egyház. Kollégiumunk a keresztény szellemiséget képviselve, illetve az egyházi esztendő ünnepeit szem előtt tartva igyekszik minél több alkalmat teremteni a lelki élet építésére és megerősítésére.

Ebben a munkában vezető szerepet tölt be intézményünk lelkésze, aki többféle programmal színesti a kollégium mindennapjait. Dolgozóink és diákjaink számára lehetőséget kínálunk arra, hogy igényeikhez mérten vegyenek részt ezeken az alkalmakon: lelkigondozói beszélgetéseken, interaktív áhítatokon, beszélgető körön, filmklubon és egyéb lelki alkalmon. Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a Szegedi Evangélikus Gyülekezettel is, ahová szintén szívesen és örömmel várjuk munkatársainkat és kollégistáinkat egyaránt.

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

A tanulás támogatása mellett fontos feladatunknak tekintjük, hogy minél több lehetőséget teremtsünk ahhoz, hogy diákjaink hasznosan tölthessék el a szabadidejüket. Ez a cél a tanév során szervezett programokon, valamint a kollégium által biztosított kulturális- és sportolási lehetőségeken keresztül valósul meg.

Nagyobb rendezvényeink: 
Bagolyavató, Kollégiumi karácsony, Kollégiumi farsang, Kollégiumi napok, Tavaszi sportnap, ballagás és a tanévzáró kerti party. Kéthavonta megrendezésre kerül a mozi- és a társas est.

A nevelőtestületi tagok mellett maguk a diákok is aktívan részt vesznek a programok alakításában. Ötleteiket, javaslataikat beépítjük a meglévő rendezvényekbe, önálló kezdeményezéseik megvalósításában segítjük őket.

Kulturális- és sportolási lehetőségek:

 • a könyvtárunk jelenleg átszervezés alatt áll, de a jövőben szeretnék, ha nemcsak a tanulás és a kutatás helyszínéül szolgálna, hanem egyfajta közösségi térként is funkcionálna;
 • egyedülálló a kollégiumhoz kapcsolódó zöldterület, amelyet igyekszünk úgy kialakítani, hogy a pihenést és a kikapcsolódást szolgálja;
 • az általunk vásárolt színházbérletekkel diákjaink ingyenesen látogathatják a Szegedi Nemzeti Színház előadásait;
 • az alkalmanként szervezett kirándulásokkal Szeged és Magyarország nevezetességeit szeretnénk megismertetni dákjainkkal;
 • az alagsorban lévő konditermünk gépparkját folyamatosan fejlesztjük;
 • sportpályánk új aszfaltburkolatot kapott, így lehetőség van focizni, kézi-, kosár- és tollaslabdázni, a sportpálya melletti füves területen pedig röplabdázni;
 • az épületen belül asztalitenisz, csocsó, billiárd és számos társasjáték közül választhatnak lakóink.