Fürtön Petra

történelem és állampolgári ismeretek, etika- és erkölcstan szakos tanár